Regulamin Payback | rejsy.pl

Facebook
Infolinia801 08 08 03
22 492 77 90


Zasady obsługi uczestników Programu PAYBACK na Rejsy.pl

 

 1. Niniejszy dokument określa zasady przyznawania punktów Uczestnikom Programu lojalnościowego PAYBACK („Program PAYBACK” lub „Program”), którzy dokonują zakupu usługi turystycznej w postaci rejsu wycieczkowego, na podstawie pisemnej umowy zawartej między Uczestnikiem a Operatorem („Usługa”), po uprzednim przesłaniu zapytania ofertowego poprzez stronę internetową Rejsy.pl („Serwis”, „Rejsy.pl”).
 2. Definicje

  Operator – Marco Polo Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: 00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180285, NIP: 5262734160, REGON 015585090, kapitał zakładowy 300 000.00 zł, opłacony w całości (dalej „Marco Polo Travel” lub „MPT”).

  Dostawca – w brzmieniu zgodnym z Regulaminem Rejsy.pl

  Program PAYBACK, Program - program lojalnościowy organizowany i zarządzany przez Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-839) przy ul. Towarowej 28, NIP: 527 255 88 71, REGON: 141088936, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000290350 („Loyalty Partner”) przy współpracy przedsiębiorców, z którymi Loyalty Partner zawarł umowy o współpracy („Partnerzy Programu”). Informacje o Partnerach Programu aktualnie uczestniczących w Programie dostępne są na stronie internetowej Programu (www.payback.pl).

  Regulamin Rejsy.pl - regulamin korzystania ze strony Rejsy.pl, którego treść jest dostępna pod adresem https://www.rejsy.pl/regulamin2

  Regulamin Programu - szczegółowe zasady funkcjonowania Programu, udostępnione przez Loyalty Partner na stronie internetowej https://www.payback.pl/regulamin

  Uczestnik – Użytkownik Indywidualny lub Użytkownik Korporacyjny, o których mówi Regulamin Rejsy.pl, będący jednocześnie uczestnikiem Programu PAYBACK

  Umowa – pisemna umowa o świadczenie usług turystycznych zawarta między Operatorem a Uczestnikiem, wraz z załącznikami

 3. Zasady przyznawania punktów Programu za zakup Usług:
  1. Loyalty Partner przyznaje punkty Uczestnikom na zasadach ogólnych, określonych w par. 6 Regulaminu Programu, oraz na zasadach szczególnych, określonych w niniejszym dokumencie.
  2. Warunkiem niezbędnym do przyznania Uczestnikowi punktów Programu jest podanie przez niego poprawnego numeru aktywnej karty PAYBACK w odpowiednim polu na formularzu podczas dokonywania wstępnej rezerwacji Usługi. W przypadku nie podania numeru karty PAYBACK lub podania niepoprawnego jej numeru, lub gdy podano numer karty nieaktywnej, punkty nie zostaną przyznane.
  3. Uczestnik otrzyma 1 punkt Programu za każde wydane 2 zł tytułem zakupu Usługi, z zastrzeżeniem zapisów w pkt. 6-7 poniżej.
  4. Punkty zostaną przyznane w terminie do 72 godzin, licząc od momentu zarejestrowania w wewnętrznym systemie informatycznym Operatora potwierdzenia przyjęcia Umowy do realizacji. Warunkiem skierowania Umowy do realizacji jest otrzymanie od Uczestnika, w uzgodnionej z Operatorem formie, podpisanej kopii umowy oraz potwierdzenia dokonania wpłaty należności wynikającej z Umowy.
  5. W chwili przyznania punktów mają one charakter nieaktywny i stają się aktywne, tj. możliwe do wykorzystania przez Uczestnika na zasadach Regulaminu Programu, w terminie 7 dni po zakończeniu realizacji Usługi.
  6. W przypadku, gdy na zasadach określonych w Umowie Uczestnik lub Dostawca anulował Usługę, za którą zostały Uczestnikowi przyznane punkty Programu, zostaną one wycofane.
  7. W przypadku, gdy na zasadach określonych w Umowie Uczestnik dokonał zmiany parametrów Usługi, za którą zostały mu naliczone uprzednio punkty Programu, skutkującej zmianą wartości Usługi, nastąpi przeliczenie przyznanych punktów zgodnie z zasadą zapisaną w pkt. 3 powyżej.
 4. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Operatora, znajdują się pod adresem https://www.rejsy.pl/rodo
 5. Reklamacje lub zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w zakresie naliczania punktów Programu Uczestnikom należy zgłaszać w trybie określonym w pkt. 14 Regulaminu Programu.
 6. Świadczenie usług przez Loyalty Partner w ramach Programu nie jest przedmiotem stosunku umownego istniejącego pomiędzy Uczestnikiem, a Operatorem. Za usługi te odpowiedzialność ponosi wyłącznie Loyalty Partner. Informacje dotyczące punktów Programu, w których naliczaniu pośredniczy Operator, opierają się wyłącznie na danych przekazanych Operatorowi przez Loyalty Partner. Nie przedstawiają one żadnego własnego zapewnienia Operatora w stosunku do Uczestnika korzystającego z usług dostępnych na Rejsy.pl.

Wersja 1.270622

Super promocje Pokaż wszystkie promocje
rejs Dookoła Świata - Civitavecchia - MSC Magnifica MSC Magnifica
117 dni
Dookoła Świata - Civitavecchia - MSC Magnifica 
Civitavecchia (Rzym), Genua, Marsylia, Barcelona, Malaga, Casablanca, Mindelo, Salvador, Rio de Janeiro..
21311 €*
4 styczeń 2025
*Cena za osobę w 2-os. kabinie wewnętrznej
rejs Karaiby - Nowy Jork - Norwegian Prima Norwegian Prima
11 dni
Karaiby - Nowy Jork - Norwegian Prima 
Nowy Jork, Puerto Plata, San Juan (Portoryko), St. Thomas (Wyspy Dziewicze), Tortola, Royal Naval Dockyard, Nowy Jork
1412 €*
11 grudzień 2024
*Cena za osobę w 2-os. kabinie wewnętrznej
rejs Karaiby - La Romana - Norwegian Sky Norwegian Sky
10 dni
Karaiby - La Romana - Norwegian Sky 
La Romana (Dominikana), Catalina Island, Willemstad (Curacao), Oranjestad (Aruba), Kralendijk (Bonaire), St. George (Bermudy), Bridgetown (Barbados), Castries (Saint Lucia), La Romana (Dominikana)
1053 €*
1 kwiecień 2024
*Cena za osobę w 2-os. kabinie wewnętrznej
Opublikowane na stronach internetowych informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024.
eTravel eTravel